De grote Emmaus Regenboog Jaarmarkt wordt dit jaar gehouden op:

 

zaterdag 23 september 2017 van 12 tot 16 uur

 

Locatie: Bowlespark / Herenstraat, Wageningen

Alles wat in de loop van het jaar apart is gehouden wordt ter verkoop aangeboden op een twintigtal kramen. De Interculturele Werkgroep Wageningen heeft net als vorig jaar een programma in elkaar gezet voor het podium. De catering wordt opnieuw verzorgd door eetbar & catering Vreemde Streken.

De opbrengst van de markt zal dit jaar worden verdeeld over 4 projecten:

  • Dusabikane in Burundi: inrichting van werkplaatsen en lesruimten, training en coaching
  • Stop Poverty in Oeganda: vergroten zelfredzaamheid jongeren door aankoop landbouwgrond
  • Doorbraak Nederland: ondersteuning collectief bij diverse akties
  • Ik Bouw Mijn Eigen Plek in Wageningen: appartementen voor statushouders in medewerkzaamheid

Tevens wordt de solidariteitskas van Emmaus Internationaal aangevuld met de omzet van een zaterdagse verkoop.