Welkom bij Emmaus Regenboog in Wageningen.

Al meer dan 30 jaar heeft Emmaus een gemeenschap in Wageningen waar de meest uiteenlopende spullen worden ingezameld, gesorteerd, gerepareerd en in de winkel aan de Herenstraat 9 te koop aangeboden. Het assortiment goederen is weliswaar onvoorspelbaar,  maar toch zijn er 5 duidelijk herkenbare afdelingen: beneden vind je meubelen, boeken/platen en apparaten; boven is plaats voor klein spul en kleding. Hoewel er van dinsdag t/m zaterdag gewerkt wordt, is de winkel slechts 8 uur per week geopend: woensdag van 10 tot 2 uur, zaterdag van 12 tot 4 uur.

De Emmaus werkgemeenschap bestaat uit ongeveer 20 medewerkers. Afhankelijk van de mogelijkheden zijn mensen een halve dag tot soms wel 4 dagen per week bezig bij ons.

Op dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag worden spullen opgehaald met onze eigen bus. Het ophaalgebied beperkt zich tot Wageningen en directe omgeving. In de Betuwe, Ede en Veenendaal halen we niet op.

Spullen brengen kan van dinsdag t/m zaterdag. Grote spullen worden eerst wel beoordeeld of ze bruikbaar zijn voor ons. We geven geen vergoeding, nemen niet in consignatie en ruilen voor iets anders gaat evenmin.

Iedere vrijdagochtend houden we een werkoverleg waar veel medewerkers aan deelnemen. Daar worden ook de ingekomen aanvragen voor projecten beoordeeld.

De filosofie van Emmaus kan als volgt kort worden samengevat:

  • je zet je in voor mensen die het slechter hebben getroffen dan jijzelf;
  • mensen worden aangespoord en geholpen om voor zichzelf een goed bestaan op te bouwen;
  • je werkt en zet je in vanuit respect voor je medemens en de omgeving.