Emmaus-Regenboog Welvaartsresten

 Welkom bij Emmaus Regenboog in Wageningen.

Opgericht in 1981 heeft Emmaus nu ruim 40 jaar een werkgemeenschap in Wageningen. Hier worden de meest uiteenlopende spullen ingezameld, gesorteerd, gerepareerd en in de winkels aan de Herenstraat 9 en Vijzelstraat 1 te koop aangeboden. Van maandag t/m zaterdag wordt er gewerkt, waarbij de winkels  geopend zijn op woensdag van 10 tot 2 uur en zaterdag van 12 tot 4 uur.

Het assortiment goederen is weliswaar onvoorspelbaar,  maar wel zijn er duidelijk herkenbare afdelingen: in Herenstraat 9 vind je op de begane grond rechts lampen, kasten, meubels, bedden, lijsten en diverse klokken; links elektronica, technische spullen en apparatuur. Op de eerste verdieping is plaats voor klein spul, cd’s, dvd’s, curiosa en speelgoed. Alles wat binnen geen plaats heeft, zoals fietsen, seizoensartikelen en de dierenwinkel wordt buiten voor het gebouw uitgestald. In Vijzelstraat 1 vind je kleding, schoenen, textiel en accessoires op de begane grond; in de kelder tref je de boeken en platen aan.

Bij Emmaus werken wekelijks ongeveer 30 mensen waarvan 6 betaald. Afhankelijk van de mogelijkheden is men een halve dag tot soms wel 4 dagen per week aan de slag.

Op dinsdag en donderdag worden spullen opgehaald met onze eigen bus. Het ophaalgebied beperkt zich tot Wageningen en directe omgeving. Iedere vrijdagochtend houden we een werkoverleg waar een achttal medewerkers aan deelneemt.

Uit de inkomsten van de winkels worden de vaste lasten betaald, die vooral uit loonkosten en huisvesting bestaan. Wat er overblijft besteden we aan projecten. De projectencommissie beoordeelt ingekomen aanvragen en kent bedragen toe aan goedgekeurde projecten.

Emmaus-Regenboog is een onafhankelijke stichting. De Federatie Emmaus Nederland (FEN) is de landelijke koepel waarin alle Emmaus-vestigingen in Nederland zijn verenigd. Om de onderlinge band te onderhouden wordt er behalve vergaderd ook geregeld een thema-dag gehouden.

De filosofie van Emmaus kan als volgt kort worden samengevat:

  • je zet je in voor mensen die het slechter hebben getroffen dan jijzelf;
  • mensen worden aangespoord en geholpen om voor zichzelf een goed bestaan op te bouwen;
  • je werkt en zet je in vanuit respect voor je medemens en de omgeving.
Chat openen
Hallo
Kunnen we je helpen?