Projecten 2019

Op deze pagina vind je de projectenlijst 2019 naar regio.

Omschrijving van de in 2019 gesteunde projecten.

Nederland € 3.200,- (= 18%)
• Omslag, tijdschrift op gebied van duurzame ontwikkeling. € 50,00
• Emmaus-Eindhoven maakt in een nieuwe samenstelling een doorstart. € 2.000,00
• De Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning werkt sinds 1995 aan het verbeteren van de positie van vrouwen die zonder geldig verblijfsdocument in
Nederland verblijven. € 100,00
• De landelijke India Werkgroep richt zich o.a. op de arbeidsomstandigheden van vrouwen en kinderen in de kledingindustrie en de groeves. € 50,00
• Voedselbank Neder-Veluwe. € 250,00
• Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Hun
levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en direkte actie voor een betere samenleving. Opvang van ongedocumenteerden is een belangrijke activiteit. € 250,00
• Sinds 2010 komt Dier & Recht op voor kalveren, paarden, rashonden en raskatten. Voorlichting, campagnes, overleg en rechtzaken zijn haar kernactiviteiten. € 50,00
• SOS Wereldwijs, opvang en ondersteuning van illegalen in de regio Den Bosch. € 100,00
• Minder wapenexport, steun aan vredesinitiatieven en diplomatie en meer ruimte voor economische ontwikkeling van arme landen en klimaatmaatregelen om te voorkomen dat grote gebieden destabiliseren, dat zijn belangrijke onderwerpen voor Stop Wapenhandel. € 50,00
• Wereldvrouwenhuis, Mariam van Nijmegen: Ook in Nijmegen is er een steunpunt voor vrouwen die nog geen status hebben. € 100,00
• Een wereld zonder geweld en vreedzame oplossingen bij conflicten, dat is het streven van de stichting voor Actieve Geweldloosheid. € 50,00
• Stichting Werelddelen: Publicaties op het gebied van voedsel, mensenrechten,
solidariteit en samenwerking. € 50,00
• De ideële drukkerij Kaboem is in de jaren 90 opgericht met als doel goed en betaalbaar drukwerk te leveren aan allerlei groepen. Er is geld nodig voor een snijmachine. € 100,00

Afrika € 6.661,04 (= 37%)
• Stichting Congo probeert goed onderwijs mogelijk te maken in de arme wijk van Kinshasa. Het geld wordt besteed aan schoolbanken, pennen en schriften. € 2.955,52
• De stichting Bona Baana uit Nijmegen zet zich in voor een gezondheidskliniek in Uganda. Het renoveren van de toiletten staat op het programma. Ook een zonne-energie installatie is nodig om medicijnen te kunnen koelen. € 2.955,52
• In Burkina Faso is Jan Beekman (ex Emmaus Haren) al jaren actief. Hij zet zich in voor kleinschalige initiatieven die de burgerbevolking ten goede komen. Een daarvan is Bianca Couture. Bianca Couture vangt kwetsbare vrouwen op en biedt ze scholing aan. € 500,00
• Escola de Rua, een school voor jongeren in Maputo, Mozambique. € 250,00

Zuid-Amerika € 200,- (= 1%)
• Stichting Vrienden van Moarana: In een door drugsbendes gedomineerde wijk van Belém (Colombia) is ervoor kinderen een veilige plek waar onderwijs wordt gegeven. € 100,00
• Stichting Unu Pikin (onze kinderen). In Parimaribo (Suriname) bevindt zich een sociale werkplaats waar stage en dagopvang wordt geboden aan jongeren. € 100,00

Oost-Europa € 2.500,- (=14%)
• Sinds 2007 heeft Emmaus Haarzuilens contact met Emmaus Oselya in Oekraïne. Met enige regelmaat zijn bewoners van deze 2 Emmausgroepen bij elkaar op bezoek. Om de werkomstandigheden in Lviv te verbeteren, hebben ze dringend behoefte aan een nieuw kledingsorteercentrum. € 2.500,00

Midden-Oosten € 2.955,52 (=16%)
• De stichting Vrienden van de Hope Flower School in Bethlehem ondersteunt gespecialiseerd onderwijs aan getraumatiseerde kinderen op de Westbank. Door het aanleggen van een volkstuin tracht men de kinderen een goede maaltijd te geven. € 2.955,52

Diversen € 2.519,49 (= 14%)
• De solidariteitskas van Emmaus Internationaal ontving van ons € 2.519,49

Totaal € 18.036,05

Deel dit met je vrienden